Musica FM + musica - intervalo
Teste

איסמאעיל פאדל הופעה בלונדון 2008

Categoria: Music

16508

הזמר העיראקי הידוע איסמעיל פאדל מבגדאד, בהופעה בלונדון שהיה בהופעה מיוחדת בישראל. איסמעיל פאדל הוא זמר עיראקי, בינלאומי, מחונן. לאחרונה מבצע ומקליט מחדש את יצירותיהם של סלאח ודאוד אל-כוויתי. הוא הזמר הראשון בהיסטוריה הישראלית מאז קום המדינה ש עלה על במה ישראלית ומשלב את שירתו בתזמורת ישראלית מהעדה העירקית.

Videos relacionados

איסמאעיל פאדל اسماعيل فاضل IsmaelFadel היכל המוסיקה העיראקית
היכל המוסיקה העיראקית תוכנית מספר 27 עזיז גאלל גל שמרון יעקב נשוואי בהופעה
מוזיקה עיראקית זמרים מעירק מספר 2 Iraqi Music
איסמאעיל פאדל اسماعيل فاضل IsmaelFadel  היכל המוסיקה העיראקית חלק 2
איסמאעיל פאדל|اسماعيل فاضل|IsmaelFadel| חלק 1 היכל המוסיקה העיראקית
איסמאעיל פאדל|اسماعيل فاضل|IsmaelFadel|חלק 2 היכל המוסיקה העיראקית
יעקב נשוואי היכל המוסיקה העיראקית
היכל המוסיקה העיראקית  תוכנית מספר 26 חפלה עיראקית זמרים מעיראק
עירקית סאלח אל כוויתי נג'את סלים ז
שיר עירקי קום יא דוקטור כאליני אמות  باسم العلي الدكتور
Makam  ; chwerzwe - Filfel Gourgy
עזיז ג'א'ל מוסיקה עירקאית חובה צפייה קטע נדיר
מוסיקה עיראקית זמרים מעירק מספר 1 Iraqi Music
חפלה עיראקית יוסי בגדדי שירים עיראקים של פעם
Filfel Gourgy  פלפל גורגי לאמאל
صلاح عبدالغفور שיר עיראקי אלוג'אן
היכל המוסיקה העיראקית זמר עיראקי יוסף בגדאדי
حفلة اسماعيل فاضل     لندن ج٣
כאדרילצ'אי כאדרי שיר עיראקי מוקדש לעדה העירקית ממעתוק
إسماعيل فاضل
اقدم مغني عراقي يهودي.mp4
שיר עירקי מינאק יא אל אסמר - פאד'ל עוואד
סלימה מוראד מליאן גלבי מנלווילף
סאלח אל כוואייתי saleh al kuwaiti صالح الكويتي
אריה אליאס מופע שלם היכל המוסיקה העירקאית
Publicidade