Musica FM + musica - intervalo
Teste

איסמאעיל פאדל הופעה בלונדון 2008

Categoria: Music

16358

הזמר העיראקי הידוע איסמעיל פאדל מבגדאד, בהופעה בלונדון שהיה בהופעה מיוחדת בישראל. איסמעיל פאדל הוא זמר עיראקי, בינלאומי, מחונן. לאחרונה מבצע ומקליט מחדש את יצירותיהם של סלאח ודאוד אל-כוויתי. הוא הזמר הראשון בהיסטוריה הישראלית מאז קום המדינה ש עלה על במה ישראלית ומשלב את שירתו בתזמורת ישראלית מהעדה העירקית.

Videos relacionados

היכל המוסיקה העיראקית תוכנית מספר 27 עזיז גאלל גל שמרון יעקב נשוואי בהופעה
מוזיקה עיראקית זמרים מעירק מספר 2 Iraqi Music
איסמאעיל פאדל اسماعيل فاضل IsmaelFadel  היכל המוסיקה העיראקית חלק 2
איסמאעיל פאדל|اسماعيل فاضل|IsmaelFadel|חלק 2 היכל המוסיקה העיראקית
איסמאעיל פאדל اسماعيل فاضل IsmaelFadel היכל המוסיקה העיראקית
שיר עירקי קום יא דוקטור כאליני אמות  باسم العلي الدكتور
היכל המוסיקה העיראקית  תוכנית מספר 26 חפלה עיראקית זמרים מעיראק
Filfel Gourgy  פלפל גורגי לאמאל
حفلة اسماعيل فاضل     لندن ج٣
اقدم مغني عراقي يهودي.mp4
סלימה מוראד מליאן גלבי מנלווילף
פאדי - ילד שלי.mp4
שיר עירקי - אחיה וואמות על באסרה !!!!!
אריה אליאס מופע שלם היכל המוסיקה העירקאית
יא נבעת אל-ריחן
מוסיקה עיראקית הזמרת אילנה הופעה עירקאית
פילפל גורגי חפלה עראקית
שלומית  בוחניק  מחרוזת עירקית
שיר עירקי מינאק יא אל אסמר - פאד'ל עוואד
יעקב נשאווי-הופעה עיראקית nashawi
String Iraqi Songs יוסי בגדדי היכל המוסיקה העיראקית
אלי דניאל-חינה עיראקית
סליחות מפי ר' משה חבושה בית הכנסת החורבה ברובע היהודי
סברי עאשור- בהייא (חלק א)
daoud and saleh al kuwaiti - Tadini
Publicidade